Samen spelen, leren en groeien - Ons kinderdagverblijf, een wereld vol avontuur!

  030 23 17 159   Lucasbolwerk 5, 3512EG Utrecht

Oudercommissie

We hebben bij Ellimo, zoals wettelijk verplicht, een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van kinderen en ouders bij de directie van Ellimo én ze geeft advies op het gebied van het kwaliteitsbeleid. Op deze manier denken ouders actief – gevraagd en ongevraagd – mee over het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid, openingstijden, de klachtenregeling en prijsbeleid. Zo hopen wij – ouders – ook onze steen bij te dragen aan een prettige situatie op Ellimo. Voor zowel kinderen en hun ouders als voor Ellimo en alle medewerkers.


De OC is aanspreekpunt voor ouders: van elke groep is minimaal 1 ouder lid van de OC. In een OC-map (direct bij de entree van Ellimo) vind je de huidige leden van de OC, met foto’s en contactgegevens. De OC vergadert minimaal 4 x per jaar. Elke ouder is welkom om de vergaderingen bij te wonen! Vergaderdata en notulen liggen altijd ter inzage in de OC-map. De OC is aanspreekpunt voor (de directie van) Ellimo: Timo en Elly zijn regelmatig (gedeeltelijk) aanwezig bij vergaderingen van de OC. Zij kunnen dan om advies vragen over bijvoorbeeld een actuele situatie of voorgenomen beleidswijziging. Natuurlijk spreken de OC-leden Timo en Elly ook ‘gewoon’ heel regelmatig!

Tenslotte is de OC lid van BOinK (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang). In regelmatig verschijnende nieuwsbrief vertelt de OC over haar activiteiten. De OC organiseert ook af en toe een cursus, borrel of workshop, zoals de jaarlijkse cursus kinder-EHBO.

Meer informatie: ocellimo@gmail.com en kijk af en toe in de OC-map bij de entree.