Samen spelen, leren en groeien - Ons kinderdagverblijf, een wereld vol avontuur!

  030 23 17 159   Lucasbolwerk 5, 3512EG Utrecht

Nieuwsbrief december 2015 (In English as well!)

(You will find the newsletter in English below the Dutch text)

Prijsverhoging 2016

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, en het slechte nieuws er maar meteen uit te gooien; in 2016 zal Ellimo een prijsverhoging meemaken van 2%. We volgen daarmee de lijn van andere kinderdagverblijven om ons heen en blijven ons daarmee profileren als een van de goedkopere organisaties. Zónder afbreuk van de kwaliteit natuurlijk! Sterker nog, we gaan er weer op vooruit! 2016 zal namelijk in het teken staan van renovatie. Niet zo zwaar als het klinkt, maar dat leggen we hieronder uit. De prijsverhoging zal hiervoor gebruikt worden, samen met de CAO gebonden salarisverhogingen van onze leidsters. De flexibele en extra diensten die we in 2015 geïntroduceerd hebben (zie http://www.ellimo.nl/tarieven.html), blijven wegens succes ook in 2016 van kracht.

Verbouwing
Zoals bekend gaan we eerst de voorste groep aanpakken. De planken met mandjes en de dichte kasten gaan er uit, de commode krijgt een andere plaats en er komt een grote ingebouwde, dichte schuifdeurkast voor terug. Uiteraard gaan Elly en Timo ook los op de creatieve kant van het verhaal en de verlichting. Een bekende schilder van ons zorgt voor de frisse uitstraling en ook naar nieuw meubilair wordt druk gezocht. De vloer zal vervangen worden door een PVC versie zoals achter, maar dan met een andere kleur. Dit alles gebeurd vooral in het weekend en soms op de vrijdag, dus het kan zijn dat we de vrijdag-kinderen enkele keren achter zullen moeten ontvangen, in plaats van voor. We hopen op uw begrip (en een fantastisch mooie groep)!

Vrijwillige hulp van ouders
Al enkele keren hebben we vanuit het niet een aanbod van een ouder gekregen eens te komen helpen bij een activiteit. Samen met de kinderen, en leuk om andere ouders te ontmoeten. Graag willen we daar gehoor aan geven en horen we ook van andere ouders of hier interesse in is. Wilt u ons dan een email sturen? Het wordt ongetwijfeld erg gezellig!

(Text in English)


Price increase in 2016
In 2016 Ellimo will experience a price increase of 2%. We follow the line of other nurseries around us and remain one of the cheaper organizations. Without compromising the quality of course! In fact, it will only get better! Because during 2016 we have planed some renovations. Not as hard as it sounds, but that we will explain below. The price increase will be used for those, together with the collective agreement salary increases of our teachers.

Rebuilding
As you know, we will start with the first group. The shelves with baskets and cabinets go out, the commode gets another place and there is a large built-in, solid sliding door cabinet for that in return. Now we will have some space left for a special ‘baby-corner’. Obviously Elly and Timo also go wild on the creative side of the story! A well-known painter of us provides the fresh appearance and also for new furniture is being sought. The floor will be replaced by a version such as PVC at the rear group, but with a different, more lighter color. All this happened particularly at weekends and sometimes on Friday, so it may be that the children are several times at the back-group on the Friday downstairs next to the garden. We hope for your understanding (and a fantastically beautiful group)!

Voluntary help from parents
A few times some parrents asked us to help in an activity. Just once a year or so. Together with the children, and nice to meet other parents. We would like to hear if there are other parents or interested in here as well. If so, pleace let us know.

So if there are any more questions, please let us know as well!

Onze partners

Onze diensten

Wij bieden naast de kinderopvang ook vele andere leuke binnen -en buitenactiviteiten voor de kids, zoals kookles, muziekles, uitjes met de bolderwagen, een bezoekje aan de speeltuin, onze moestuin bij de Griftsteede en verschillende 3+ activiteiten!

Ellimo Kinderdagverblijf

Bank: NL47 RABO 0110 0374 64

KVK: 30284023

RLRnummer: 163070301

© 2023 Ellimo kinderdagverblijf

Website gebouwd door NEXT LEAD